Program stypendialny Rezonatory 2022

O programie

Celem projektu Rezonatory 2022 jest stworzenie unikalnego programu stażowego dla utalentowanych studentów i studentek polskich kierunków związanych z optyką i fotoniką. Stażyści, wyłonieni w otwartym konkursie, otrzymają stypendia umożliwiające pokrycie kosztów zmiany miejsca zamieszkania na czas trwania stażu. Równolegle studenci biorący udział w projekcie zostaną objęci programem specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie ich kompetencji miękkich. 

duotone-mode
duotone-4

Edycja 2022

W roku 2022 Fundacja Candela organizuje edycję pilotażową na Uniwersytecie Warszawskim, w ramach której zostaną sfinansowane 3 stypendia, każde o wysokości 4500 PLN brutto. W trakcie 8-tygodniowego stażu Stypendyści pod okiem wybranych Opiekunów Stażu, będą uczestniczyli w pracach badawczych.

Kto może zostać Stypendystą?

Studenci i studentki kierunków związanych z optyką i fotoniką. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w programie jest odbycie stażu w innym mieście niż miasto, w którym student_ka obecnie studiuje; w edycji 2022 jest to Warszawa.

duotone-5


O Edycji 2022

 

Opiekunowie Stażu

Opiekunowie: dr Tomasz Jakubczyk i Nilesh Dalla, MSc

Proponowana tematyka stażu:
Strojone otwarte mikrownęki optyczne, emitery pojedynczych fotonów, finesse, dobroć mikrownęki

Więcej informacji
Lista publikacji: Tomasz Jakubczyk
Strona domowa: https://www.fuw.edu.pl/~tojaku/
Grupa badawcza: http://lumnp.fuw.edu.pl

Opiekunowie: dr Michał Karpiński i Ali Golestani, MSc

Proponowane tematy stażu: 
Experiments and/or numerical modelling for quantum temporal optics
You will work in a modern quantum optical laboratory, where we study the encoding of quantum information in the time-frequency degree of freedom of light. We work with pulsed fs and ps lasers, photon-pair sources, single-photon detectors, single-photon spectrometers, free-space, and fiber optics. Within the internship you may construct a new part of our experimental apparatus or add new functionality to an existing one – for example: build or modify an entangled photon pair source, an automated delay line, an interferometer, a tunable spectrum filter, a fiber examining bench. We also offer projects based on numerical simulation of quantum or nonlinear optical phenomena. You could also work on a set of 3D printed optomechanical elements and characterize their performance with the goal of lowering the access threshold to the experimental optics for students from developing countries. The result of your work will most likely be incorporated into one of our research projects.

Więcej informacji
Grupa badawcza: http://photon.fuw.edu.pl

Opiekunowie: prof. dr hab. Piotr Kossacki i dr hab. Jacek Kasprzak

Proponowany temat stażu:
Stażyst_a weźmie udział w budowaniu układu doświadczalnego do spektroskopii nanostruktur wykorzystującej zjawisko mieszania czterofalowego

Więcej informacji
Lista publikacji: Piotr Kossacki, Jacek Kasprzak
Grupa badawcza: http://lumnp.fuw.edu.pl

Opiekunowie: dr hab. Jan Suffczyński i mgr Tomasz Fąs

Proponowane tematy stażu:
1. Siatki podfalowe dla laserujących struktur półprzewodnikowych
Optyka podfalowa bada oddziaływanie światła z obiektami mniejszymi niż długość fali świetlnej. Przykładem takich obiektów jest siatka podfalowa składająca się z pasków dielektrycznych ułożonych periodycznie w postaci jednowymiarowej struktury. Celem badań będzie zastosowanie modów optycznych siatki podfalowej do wzmocnienia emisji z warstw półprzewodników takich, jak dichalkogenki metali przejściowych lub perwoskity.

2. Badania Ramanowskie antyferromagnetyków warstwowych
Pomiary rozpraszania Ramana pozwalają na uzyskanie wielu informacji o właściwościach badanego materiału. Celem badań będzie zastosowanie spektroskopii Ramanowskiej do uzyskania informacji o strukturze magnetycznej i przejściach fazowych w antyferromagnetycznych materiałach warstwowych i objętościowych.

Więcej informacji
Lista publikacji: Jan Suffczyński
Strona domowa: https://www.fuw.edu.pl/~jass/
Grupa badawcza: http://lumnp.fuw.edu.pl

Opiekunowie: dr hab. Michał Tomza, prof. UW i członek/członkini grupy Quantum Molecular Systems 

Proponowana tematyka stażu:
Teoria ultrazimnych atomów, ultrazimne molekuły, ultrazimne zderzenia, dynamika kwantowa, symulacje kwantowe, struktura elektronowa molekuł

Więcej informacji
Grupa badawcza: http://quantmol.uw.edu.pl/

Opiekunowie: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek i dr Johannes Binder

Proponowany temat stażu:
Tematem stażu będzie badanie struktur fotonicznych wykonanych z wykorzystaniem heksagonalnego azotku boru hodowanego naszym laboratorium. Stażyst_a może zapoznać się z technologią MOVPE oraz różnymi metodami charakteryzacji nanostruktur półprzewodnikowych takich jak: Skaningowa Mikroskopia Elektronowa (SEM), Mikroskopia Sił Atomowych (AFM), spektroskopia ramanowska, spektroskopia fourierowska w podczerwieni (FTIR), fotoluminescencja i inne metody optyczne.

Publikacje
1. „Heteroepitaxial Growth of High Optical Quality, Wafer-Scale van der Waals Heterostrucutres”, K. Ludwiczak et al. ACS Applied Materials & Interfaces, 13, 47904-47911, (2021)
2. „Suspended graphene on germanium: selective local etching via laser-induced photocorrosion of germanium”, J. Binder et al. 2D Materials 8 035043 (2021)
3. „Two stage epitaxial growth of wafer-size multilayer h-BN by metal-organic vapor phase epitaxy – a homoepitaxial approach„, A. K Dąbrowska et al. 2D Materials 8, 015017 (2020)
4. „Upconverted electroluminescence via Auger scattering of interlayer excitons in van der Waals heterostructures”, J. Binder et al. Nature Communications 10, 2335 (2019),

 

Kalendarz

Rozpoczęcie zbierania zgłoszeń

Zakończenie zbierania zgłoszeń

Zakończenie oceny formalnej

Zakończenie II i III etapu oceny merytorycznej, stworzenie listy rankingowej

Ogłoszenie wyników Rekrutacji

Przygotowanie i rozesłanie umowy do Stypendystów

Rozpoczęcie stażu u Partnera Programu pod opieką Opiekuna Stażu

Aplikacja

Komisja Stypendialna 

FAQ – Frequently Asked Questions

Szacunkowa wysokość stypendium netto to ok 4381 PLN. Fundacja obecnie czeka na zatwierdzenie programu przez Ministra Edukacji i Nauki, które umożliwi zwolnienie stypendium z podatku.

Tak, jest to możliwe – prosimy o wiadomość na rezonatory@candela.org.pl. W przypadku tegorocznej Edycji Opiekunami Stażu zostać mogą jedynie pracownicy i pracowniczki Uniwersytetu Warszawskiego, jednak zachęcamy do kontaktu również zainteresowane osoby reprezentujące inne Organizacje – pozwoli nam to na uwzględnienie Państwa w przyszłych Edycjach.

Dodatkowych informacji udzielają Koordynatorzy programu dostępni pod adresem email: rezonatory@candela.org.pl

Partner Programu

Skip to content